Vejce a já aneb Čtenářský klub poprvé

Kniha Vejce a já od americké autorky Betty MacDonaldové byla první knihou, kterou jsme společně v našem novém klubu četly. S nápadem číst právě toto dílo přišla naše členka Simona, které též vybírala místo k setkání – Café Platýz. První oficiální diskuze se nás účastnilo celkem 8, což jsme vyhodnotily jako ideální počet pro kvalitní diskuzi.

Názory na tento literární počin byly velmi různorodé. Téma života na farmě není pro každého, ale i tak jsme si každá našly něco, co nás v knize zaujalo. Debata proběhla v přátelském duchu a už se těšíme na setkání u další knihy, kterou je Nesmrtelnost od Milana Kundery.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *