Předvánoční sbírka knih pro Azylový dům pro matky s dětmi

Tento podzim členky klubu Společný příběh zorganizovaly malou dobročinnou sbírku knih pro Azylový dům pro matky s dětmi Gloria v Praze.

Celkem se vybralo 30 knih pro děti a dospělé, které jsme 5. prosince odvezly ředitelce domu, paní Hrdličkové.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo přispěl do naší sbírky knih a věřím, že darované knihy přinesou novým majitelkám příjemný čtenářský zážitek.

Azylový dům Gloria poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci, jež jim brání bydlet jinde. Zároveň maminkám nabízí poradenství, jak zvládnout kritické životní překážky, kterým musí čelit. Klienty v bezpečném prostředí dostanou šanci načerpat sílu a získat nové dovednosti pro návrat do běžného života.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *